1. Projekt: Ciało człowieka bez tajemnic

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 80 266,83 zł; Całkowita wartość: 89 285,58 zł

5. Opis:

Projekt obejmuje cykl pięciu spotkań, podczas których uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych poszerzą swoja wiedzę dotyczącą ludzkiego ciała oraz jego podstawowych układów, a także dowiedzą się jak odróżniać informacje prawdziwe od publikacji typu fake news.

Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem multimedialnych technik m.in. filmów, bazy danych oraz modeli anatomicznych zarówno wirtualnych jak i tradycyjnych. Zostaną zastosowane różnorodne formy pracy z grupą: prelekcja, warsztat, wspólna praca w małych grupach oraz gry.