1. Projekt: Cykl konferencji: Medycyna Sportowa Okiem Kardiologa

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 54 067,50 zł; Całkowita wartość: 60 142,50 zł

5. Opis:

Cykl Konferencji „Medycyna Sportowa Okiem Kardiologa” rozpoczęto od 2018 r. z inicjatywy członków i opiekuna Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Założeniem cyklu jest popularyzacja fizjologii, pro-zdrowotnych korzyści aktywności fizycznej i zachęcenia do zwiększenia aktywności uczestników, a także przekonania ich do podjęcia roli ambasadorów krzewiących aktywność fizyczną wśród społeczeństwa i pacjentów.