1. Projekt: V Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 74 943,00 zł; Całkowita wartość: 83 270,00

5. Opis:

Zadaniem organizowanego wydarzenia jest upowszechnianie nauki poprzez prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań lub prac rozwojowych otrzymanych przy użyciu różnych metod fizykochemicznych z zakresu farmacji, biologii, chemii czy medycyny. Seminarium jest skierowane do studentów, doktorantów, młodych naukowców i wszystkich osób zainteresowanych nauką, a zwłaszcza metodami fizykochemicznymi.

Organizatorzy zapewniają najwyższy standard merytoryczny wydarzenia zapraszając do wygłoszenia wykładów wybitnych naukowców o zasięgu krajowym i zagranicznym, czyniąc wydarzenie o charakterze międzynarodowym, które z roku na rok staje się bardziej popularne.