1. Projekt: Promocja zdrowia reprodukcyjnego z wykorzystaniem internetowych portali społecznościowych

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa

3. Program „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” – Ministerstwo Edukacji i Nauki

4. Dofinansowanie: 362 190,84 zł; Całkowita wartość: 402 886,44 zł

5. Opis:

Projekt obejmuje rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego oraz utworzenie źródła informacji opartego o wiedzę medyczną i badania naukowe za pomocą profesjonalnej strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja oraz strona internetowa będą przygotowane w języku polskim oraz angielskim, co pozwoli na upowszechnienie nauki nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Organizacja konferencji dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego ma na celu pokazanie szerszemu gronu osób aplikację, a także zaprezentowanie najnowszych informacji, badań oraz prac naukowych związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym.

Darmowy dostęp, w tym interaktywność platformy, a także wzrost samoświadomości na temat własnego zdrowia oraz ryzyka związanego z podejmowaniem określonych czynności, rozpowszechnienie wiedzy o ograniczaniu lub eliminowaniu chorób przenoszonych drogą płciową oraz edukacja na temat profilaktyki nowotworów są oczekiwanymi rezultatami tego projektu.